WARMTEPOMP PLP

35-65 kW

De beperking van vervuilende uitstoot, ongeacht of deze te wijten is aan het gebruik van broeikasgassen of indirect aan de plaatselijke uitstoot op het punt waar de elektrische energie wordt opgewekt, die vervolgens gedurende de levensduur van een warmtepomp wordt verbruikt, vormt de primaire en tevens belangrijkste pijler waar de Advanced Design-oplossingen van Galletti op zijn gebaseerd.

Uit dit traject is PLP ontstaan. Dit is een nieuw assortiment aan natuurlijk gekoelde lucht-water units met een compressor-inverter. Dankzij een buitengewoon wijd werkveld en hoge prestaties onder elke bedrijfsomstandigheid is dit assortiment de perfecte oplossing voor het geleidelijk opgeven van het gebruik van energie afkomstig van fossiele brandstoffen voor de verwarming en koeling van gebouwen.

De Advanced Design-oplossingen zijn ontworpen voor een toekomst waarin we onze impact tot een minimum willen beperken met de toepassing van koudemiddel met zeer lage GWP, zodat we onze bijdrage aan de aardopwarming verder kunnen verminderen.
Dankzij de hoge temperatuur van het geproduceerde water kunnen we een generator op fossiele brandstoffen vervangen en desondanks het volledige vermogen van het reeds bestaande emissiesysteem behouden.
De continue modulatie van het vermogen van de compressor zorgt ervoor dat we in elk moment dat produceren wat nodig is om het comfort van de mensen te waarborgen, niet meer en niet minder, zonder verspilling, door de efficiëntie van het volledige systeem te maximaliseren.

We spannen ons iedere dag in om omgevingscomfort duurzamer te maken.

NATUURLIJKE KOELING

R290 (propaan) is een natuurlijk koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van slechts 3. Dankzij dit aspect is het een van de meest gebruikte koudemiddelen in oplossingen voor klimaatregeling. Het wordt gekenmerkt door een aanzienlijk lagere bijdrage aan het broeikaseffect dan koudemiddelen van synthetische oorsprong en heeft fysieke eigenschappen die het ideaal maken om te voldoen aan de telkens grotere ontwerpeisen die aan het gebruik van warmtepompen verbonden zijn.

EXTREEM RUIME WERKINGSLIMIETEN

Het is duidelijk dat warmtepompen een belangrijke rol spelen in het bereiken van de doelstellingen die door de Europese Green Deal zijn bepaald, met op de eerste plaats het geleidelijk opgeven van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de warmtepomp ook in de strengste klimaten als een waardevol alternatief voor verwarmingsketels te kunnen beschouwen, is het van fundamenteel dat de werkingslimieten van traditionele warmtepompen die tot nu toe gebruikt zijn worden uitgebreid. Dankzij het gebruik van de technologie gebaseerd op een scroll-inverter in combinatie met het gebruik van propaan als koudemiddel en innovatieve oplossingen die tijdens het ontwerp- en de prototypefase door de Advanced Design Unit van Galletti ontwikkeld zijn, garandeert PLP de productie van warm water met een zeer hoge temperatuur (tot 80°C) en een vollastwerking bij extreem strenge buitentemperaturen (tot -20°C).
Op deze manier kunnen we (dankzij de temperaturen van het geproduceerde water die met een traditionele warmtepomp niet mogelijk zijn) ons de vervanging van een generator met interne verbranding door een warmtepomp op R290 inbeelden, ook in het te geval dat de isolatie van de omkasting op een later moment plaatsvindt. Hierdoor kan de hoeveelheid hernieuwbare energie die voor het verwarmen wordt gebruikt aanzienlijk toenemen, zonder dat hierdoor het omgevingscomfort wordt benadeeld.
De Advanced Design-oplossingen kijken naar de toekomst van ons milieu en naar de eisen van de mensen die onze producten gebruiken.

COMPRESSOR-INVERTER

De gebruikte scroll-compressor-inverter behoort tot de vierde en laatste generatie scroll-compressoren met een variabele snelheid. Naast de voordelen die deze technologie biedt (nauwkeurige koeling en vochtbeheer, lage aanloopstroom, punctuele en seizoensgebonden energie-efficiëntie), beschikken deze compressoren ook over specifieke eigenschappen die het assortiment PLP van meerwaarde voorzien. Waaronder tussenliggende overdrukventielen (Intermediate Discharge Valve) die de efficiëntie bij lage compressieverhoudingen verhogen door de efficiëntie bij deellast verder te verhogen en borstelloze motoren met permanente magneten.
Ontdek de eigenschappen van het assortiment hier: galletti.com

ANDERE OPLOSSINGEN LOW GWP HEAT PUMPS

ANDERE OPLOSSINGEN LOW GWP HEAT PUMPS