Multifunctionele MLE

40-240 kW

Het telkens efficiëntere en wijdere gebruik van energieën afkomstig van hernieuwbare bronnen is het belangrijkste middel waarover we beschikken om de doelstellingen, die we ons gesteld hebben om de klimaatverandering een halt toe te roepen, te bereiken.
We kunnen deze doelstelling beter bereiken door Advanced Design als een origineel gezichtspunt toe te passen: we verkiezen een “systemisch” zicht boven een zicht dat voornamelijk op het “product” is gericht. Hierbij houden we het concept van circulariteit in gedachten, waardoor “resten” als een nieuwe grondstof worden beschouwd.

Door deze concepten binnen het systeem gebouw-installatie toe te passen, weten we goed hoe omstandigheden optreden waarin tegelijkertijd gekoeld en verwarmd moet worden. De “restwarmte” van een deel van het systeem moet dus de “grondstof” voor een ander deel van hetzelfde systeem worden.

Dit traject heeft geleid tot het ontstaan van MLE, een nieuw assortiment aan multifunctionele units met R454B en volledige terugwinning die zelfstandig aan de ladingen voor koelen, verarmen en de productie van warm water van een gebouw kunnen voldoen.

Binnen deze context zijn de Advanced Design-oplossingen van Galletti binnen de wereld van warmtepompen erop gericht om antwoord te bieden aan de voortdurend hogere ontwerpeisen op het gebied van efficiëntie, betrouwbaarheid en veelzijdigheid.
We verbeteren continu het niveau van onze producten en we zijn ons ervan bewust dat het succes van het systeem afhankelijk is van de samenwerking en bijdrage van een uitgebreid assortiment aan competenties, zowel intern als extern.

We spannen ons iedere dag in om omgevingscomfort duurzamer te maken.

KOUDEMIDDEL MET LAGE GWP

R454B is het modernste A2L-koudemiddel dat een van de laagste GWP-waarden (Global Warming Potential) van de markt waarborgt: slechts 467. Deze GWP-waarde waarborgt dat het VLS-assortiment voldoet aan de geleidelijke verlaging van de hoeveelheid koudemiddel met broeikaseffect op de Europese markt die wordt bepaald door de norm F-GAS tot aan de strengste limieten die voor 2030 zijn voorzien.

VOLLEDIGE TERUGWINNING

De speciale lay-out van het koelsysteem in combinatie met de aanwezigheid in alle configuraties met dubbel circuit maakt de onafhankelijke en zelfstandige productie van koud water, warm water of beide tegelijkertijd mogelijk door de volledige warmteterugwinning van de condensatiewarmte te benutten. In deze werking wordt het ventilatiegedeelte volledig uitgeschakeld en wordt de condensatiewarmte, die de warmtewisselaar met ribben normaal gesproken naar buiten afgeeft, volledig teruggewonnen in een extra warmtewisselaar met platen die specifiek aan de productie van warm water is gewijd. Dankzij het geringe verbruik van de unit wegens de uitschakeling van de ventilatoren en het dubbele nuttige effect naar de gebruiker (gelijktijdige levering van koud en warm water), bereikt de efficiëntie-index van de unit waarden die anders niet met traditionele warmtepompen haalbaar zijn.

TECHNISCH AVANTGARDISTISCHE COMPONENTEN

De units zijn uitsluitend met avantgardistische componenten vervaardigd. Elke vervaardigde unit wordt gedurende de verschillende fasen onderworpen aan strenge ontwerpcriteria en kwaliteitscontroles.
Voor het beheer van de verschillende werkwijzen (koelen, verwarmen, koelen en verwarmen met volledige terugwinning) beschikt het koudemiddelcircuit over 4-weg kleppen en worden pulserende solenoïdekleppen (gegarandeerd meer dan 6 miljoen openings-/sluitcycli )gebruikt met een geoptimaliseerde lay-out om de migratie van olie en koudemiddel tijdens de overgang van de ene naar de andere werking te beperken.
Dit verhoogt aanzienlijk de betrouwbaarheid en de nuttige levensduur van de verschillende componenten en dus de hele machine.

Ontdek de eigenschappen van het assortiment hier: galletti.com

ANDERE OPLOSSINGEN LOW GWP HEAT PUMPS

ANDERE OPLOSSINGEN LOW GWP HEAT PUMPS